یاری خدا به چه کسانی می رسد؟
تاريخ : پنج شنبه 25 ارديبهشت 1393 | | نویسنده : گمنام

امام صادق عليه السّلام فرمودند: 

مؤمن ستمديده ‏اى را هيچ مؤمنى يارى نمى‏ نمايد، مگر اين كه اين كار براى او برتر از يك ماه روزه و اعتكاف در مسجد الحرام است. هيچ مؤمنى نيست كه بتواند برادر مؤمنش را يارى نمايد و او را يارى كند، مگر اين كه خداوند در دنيا و آخرت او را يارى خواهد نمود. هيچ مؤمنى نيست كه بتواند برادر مؤمنش را يارى نمايد و او را يارى نكند، مگر اين كه خداوند در دنيا و آخرت او را يارى نخواهد نمود. 

امام باقر عليه السّلام فرمودند: 
كسى كه نزد او از برادر مؤمنش غيبت شود و او از برادر مؤمنش دفاع كرده و به او كمك كند، خداوند در دنيا و آخرت او را يارى خواهد نمود. و كسى كه نزد او از برادر مؤمنش غيبت شود و او بتواند به او كمك كند ولى او را يارى نكرده و از او دفاع نكند، خداوند او را خوار و بى‏ مقدار مى ‏نمايد.پی نوشت:
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه بندرريگى، ص318